H ιστοσελίδα αποθηκεύει μόνο τα απαραίτητα cookies για να λειτουργήσει σωστά. Με τη συγκατάθεσή σας θα χρησιμοποιήσουμε επιπλέον cookies: α. Για βελτίωση της περιήγησης (πχ. γλώσσα), επιλέξτε «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΜΟΝΟ». β. Για ανάλυση της επίδοσης, λειτουργικότητάς της ιστοσελίδας και την προβολή εξατομικευμένου περιεχομένου, επιλέξτε «ΟΛΑ ΤΑ COOKIES». Για περισσότερες πληροφορίες και για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, πατήστε εδώ.

Το Moore Maritime Index 2022 είναι διαθέσιμο

Το Moore Maritime Index 2022 είναι διαθέσιμο

Το Moore Maritime Index "MMI", μια βάση δεδομένων που περιλαμβάνει τα λειτουργικά κόστη και τα έσοδα από περισσότερα από 1,500 πλοία, έχει ενημερωθεί και είναι διαθέσιμη με τα δεδομένα του 2021.
 
Τα δεδομένα προέρχονται από ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις πλοιοκτητριών εταιρειών μόνο, και ως εκ τούτου τα αποτελέσματα που παράγονται από το MMI δείχνουν τον «πραγματικό κόσμο» των οικονομικών επιδόσεων του ναυτιλιακού τομέα σε περισσότερους από 20 τύπους πλοίων.
 
Επίσης, έχουμε δημοσιεύσει τις εκθέσεις μας “Shipping Trends based on the Fleet Size 2022” και “Shipping Trends based on the Country of Built 2022”, που εστιάζουν στη μελέτη των πιθανών τάσεων και συσχετίσεων μεταξύ του μεγέθους του στόλου, της χώρας κατασκευής και των εξόδων λειτουργίας των πλοίων.

Τα βασικά ευρήματα που βασίζονται σε δεδομένα του 2021 είναι τα ακόλουθα:
 
  • Ο τομέας Dry Bulk Carriers σημείωσε σημαντικά υψηλότερα έσοδα σε όλους τους τύπους πλοίων σε σύγκριση με το 2020, φτάνοντας έως και +150% για τα πλοία Handy. Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα παρουσίασαν ελαφρά αύξηση +6% σε όλες τις κατηγορίες των dry bulk carriers. Αυτό αποδίδεται κυρίως στη μέση αύξηση κατά +4% στο κόστος πληρωμάτων, στις ασφάλειες που αυξήθηκαν 12% κατά μέσο όρο, ενώ και τα εφόδια, τα λιπαντικά, τα έξοδα επισκευών, συντηρήσεων και τα διοικητικά έξοδα ήταν επίσης υψηλότερα το 2021. Οι αμοιβές διαχείρισης (management fees) είναι το μόνο μέρος των λειτουργικών εξόδων που μειώθηκε σε σύγκριση με το 2020. Η μείωση είναι της τάξεως του 2% στα μικρότερα πλοία και του 5% στα μεγαλύτερα πλοία. Συνολικά, το 2021 ήταν μια εξαιρετικά κερδοφόρα χρονιά για τα πλοία μεταφοράς ξηρού χύδην φορτίου.
  • Ο κλάδος των δεξαμενόπλοιων, από την άλλη, παρουσίασε σημαντικά μειωμένα έσοδα σε σχέση με το προηγούμενο έτος, καθώς το 2020 ήταν ένα έτος υπέρμετρα αυξημένων ναύλων. Τα μεγαλύτερα σε μέγεθος πλοία επηρεάστηκαν περισσότερο, με τα VLCC να έχουν αναφέρει πτώση του μέσου ημερήσιου εισοδήματος έως και 76%. Όσον αφορά τα λειτουργικά έξοδα, η μεταβολή τους ήταν διαφορετική ανάλογα με τον τύπο των δεξαμενόπλοιων. Τα Small, Handys, Aframax και Panamax δεξαμενόπλοια σημείωσαν αύξηση από 3% έως 6% στα λειτουργικά έξοδα, ενώ τα δεξαμενόπλοια τύπου Capesize είχαν μία μικρή μείωση σε σύγκριση με πέρυσι. Η ίδια εικόνα παρουσιάζεται και για τα έξοδα πληρώματος και ασφάλισης, ενώ τα έξοδα διαχείρισης παρουσίασαν σημαντική μείωση στα μικρότερα δεξαμενόπλοια.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Moore Maritime Index, επισκεφθείτε τη διεύθυνση moore-index.com.


Σχετικά με τη Moore Greece
Η Moore Greece, ανεξάρτητο μέλος της Moore Global, είναι μια ελεγκτική και συμβουλευτική εταιρεία που εξειδικεύεται στον κλάδο της ναυτιλίας και άλλους κλάδους. Το ευρύ φάσμα των υπηρεσιών μας καλύπτει υπηρεσίες ελέγχου και διασφάλισης, φορολογικές υπηρεσίες, υπηρεσίες εταιρικής διακυβέρνησης - διαχείρισης κινδύνων και συμμόρφωσης, συμβουλευτικές υπηρεσίες πληροφορικής, υπηρεσίες αγοραπωλησιών και λογιστικές υπηρεσίες, που προσφέρονται σε μεγάλες εταιρείες, οικογενειακές επιχειρήσεις και ιδιώτες. 

Με περισσότερους από 120 επαγγελματίες, βαθιά γνώση και βραβευμένα ιδιόκτητα εργαλεία, μπορούμε να βοηθήσουμε τους πελάτες να βελτιώσουν την αποδοτικότητα και να μεγιστοποιήσουν την κερδοφορία. Καθώς είμαστε η πρώτη διεθνής λογιστική εταιρεία στην Ελλάδα με περισσότερα από 55 χρόνια παρουσίας στην τοπική αγορά, παραμένουμε μια από τις πιο σημαντικές και αξιόπιστες εταιρείες στον κλάδο μας.