H ιστοσελίδα αποθηκεύει μόνο τα απαραίτητα cookies για να λειτουργήσει σωστά. Με τη συγκατάθεσή σας θα χρησιμοποιήσουμε επιπλέον cookies: α. Για βελτίωση της περιήγησης (πχ. γλώσσα), επιλέξτε «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΜΟΝΟ». β. Για ανάλυση της επίδοσης, λειτουργικότητάς της ιστοσελίδας και την προβολή εξατομικευμένου περιεχομένου, επιλέξτε «ΟΛΑ ΤΑ COOKIES». Για περισσότερες πληροφορίες και για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, πατήστε εδώ.

Πολιτική απορρήτου

Η Moore Greece δεσμεύεται να προστατεύει την ακεραιότητα και την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων. Σεβόμαστε οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα μας παρέχετε και τα διατηρούμε ασφαλή. Με πλήρως διαφανείς σκοπούς κατά τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τοποθετούμε πρωτίστως τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας. 

Η Πολιτική Απορρήτου περιγράφει τις κατηγορίες των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε, τους σκοπούς για τους οποίους τα επεξεργαζόμαστε, τις αρχές βάσει των οποίων τα επεξεργαζόμαστε, τον τρόπο επεξεργασίας αυτών, τις νομικές βάσεις της επεξεργασίας τους, τα δικαιώματα σας καθώς και τυχόν διαβιβάσεις που μπορεί να πραγματοποιήσουμε. 

Ελπίζουμε πως η Πολιτική Απορρήτου παρουσιάζεται με διαφανή και κατανοητό τρόπο και ότι είστε σε θέση να κατανοήσετε επαρκώς τι ακριβώς συμβαίνει με τα προσωπικά σας δεδομένα. Παρ’ όλα αυτά, παρέχουμε επίσης τα στοιχεία επικοινωνίας μας για να έρθετε σε επαφή μαζί μας σε περίπτωση που έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, τις οποίες θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε το συντομότερο δυνατόν.

Οι όροι «Moore Greece», «εμείς», «μας», «δικό μας» αναφέρονται τόσο στην εταιρεία Ορκωτοί Ελεγκτές Μουρ Στήβενς Α.Ε όσο και στην εταιρεία MS Λογιστικές Εργασίες Α.Ε.

Ο όρος «ΓΚΠΔ» αναφέρεται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

Παρακαλούμε, έχετε υπόψη σας ότι η παρούσα Πολιτική Απορρήτου θα ενημερώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα προκειμένου να συμμορφώνεται με όλες τις εξελίξεις σχετικά με το απόρρητο και την προστασία δεδομένων.
 

Στοιχεία επικοινωνίας 


Μπορείτε να βρείτε κατωτέρω τα στοιχεία επικοινωνίας της εταιρείας μας:
 • Εταιρική Επωνυμία: Ορκωτοί Ελεγκτές Μουρ Στήβενς Α.Ε και MS Λογιστικές Εργασίες Α.Ε 
 • Έδρα: Ακτή Μιαούλη 93, T.K 185 38, Πειραιάς, Ελλάδα
 • Τηλέφωνο: +30 2130186100
 • Επικοινωνήστε μαζί μας: gdpr@moore.gr
Σε περίπτωση που έχετε οποιεσδήποτε απορίες που αφορούν στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, παρακαλούμε μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε μέσω του gdpr@moore.gr είτε καλώντας στο +30 2130186100.
 

Αρχές που διέπουν την επεξεργασία


Στην Moore Greece, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας πάντοτε σύμφωνα με τις βασικές αρχές που θεσπίζει ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων:
    
Νομιμότητα, Ακεραιότητα και Διαφάνεια – Τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο.

Περιορισμένος Σκοπός - Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο και καταχρηστικό.
    
Ελαχιστοποίηση – Τα προσωπικά δεδομένα είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο μέτρο ώστε να επιτευχθούν οι σκοποί της επεξεργασίας. 
    
Ακρίβεια – Τα προσωπικά δεδομένα είναι ακριβή. Λαμβάνεται κάθε αναγκαίο μέτρο προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα που είναι ανακριβή θα διορθώνονται χωρίς καθυστέρηση. 
    
Περιορισμένη Αποθήκευση – Τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις η Moore Greece δύναται να διατηρήσει προσωπικά δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα εφόσον αυτό προβλέπεται ρητά από τις νομικές της υποχρεώσεις.
    
Ακεραιότητα και Εμπιστευτικότητα – Τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ασφάλεια, συμπεριλαμβάνοντας την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία, πρόσβαση, απώλεια κλπ.

Ευθύνη: Η Moore Greece συμμορφώνεται με διαφάνεια κατά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων καθώς και με τις νομικές της υποχρεώσεις σε σχέση με την προστασία των δεδομένων και του απορρήτου.
 

Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων 


Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε περιορίζονται στα απολύτως σε αυτά που θεωρούμε αναγκαία.

Ανάλογα με το σκοπό για τον οποίο συλλέγονται τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορεί να συλλέγουμε διάφορους τύπους δεδομένων, όπως:

Στοιχεία ταυτοποίησης όπως όνομα, επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στοιχεία οικογενειακής κατάστασης, σταθερό ή/ και κινητό τηλέφωνο.

Επάγγελμα όπως η παρούσα θέση εργασίας που κατέχετε και το όνομα της εταιρείας στην οποία εργάζεστε.

Δεδομένα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης όπως η διεύθυνση IP, δικαιώματα πρόσβασης, cookies, logs, χρόνοι πρόσβασης και σύνδεσης, απαραίτητα για την παροχή των υπηρεσιών μας. 
 

Σκοποί και νομιμότητα της επεξεργασίας


Ο σκοπός επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι συγκεκριμένος  και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να εξυπηρετήσουμε μόνο αυτόν το σκοπό σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομική βάση.

Η νομική βάση που εφαρμόζεται για κάθε συγκεκριμένο σκοπό επεξεργασίας είναι μία εκ των κάτωθι:

Εκτέλεση σύμβασης: μπορεί να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα προτού προβούμε σε μια σύμβαση για το σκοπό της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού και επαγγελματικού σας ιστορικού όταν υποβάλλετε αίτηση για θέση εργασίας εντός της εταιρείας μας.

Έννομο συμφέρον: μπορεί να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με βάση το έννομο συμφέρον μας, εκτός εάν έναντι των συμφερόντων αυτών υπερισχύει το έννομο συμφέρον ήτα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων. Τέτοια επεξεργασία δεδομένων αναφέρεται στους ακόλουθους σκοπούς:
 • Παρακολούθηση της λειτουργίας του ιστοτόπου μας για σκοπούς ασφαλείας
 • Βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη
 • Ανάπτυξη των υπηρεσιών της εταιρείας μας
 • Σκοποί αρχειοθέτησης και καταχώρησης

Συγκατάθεση: σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας προκειμένου να επεξεργαστούμε κάποια από τα προσωπικά σας δεδομένα, όπως στην περίπτωση της επεξεργασίας των δεδομένων σας για σκοπούς εγγραφής στο newsletter ή για σκοπούς αξιολόγησης κατά τη διαδικασία πρόσληψης ή προκειμένου να περιηγηθείτε στον ιστότοπό μας αποδεχόμενοι συγκεκριμένες κατηγορίες cookies, εφόσον προηγουμένως έχουμε τη σαφή και ελεύθερη άδεια από εσάς ώστε να προβούμε σε αυτό. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή επικοινωνώντας μαζί μας στο gdpr@moore.gr.
 

Διατήρηση και καταστροφή προσωπικών δεδομένων


Η Moore Greece θα διατηρήσει τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι αναγκαίο προκειμένου να εκπληρώσει τους σκοπούς επεξεργασίας και την παροχή των υπηρεσιών της. Ανάλογα με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, δεν θα διατηρήσουμε αποθηκευμένα τα προσωπικά σας στοιχεία στο σύστημα μας για περισσότερο από 5 έτη, εκτός εάν υφίστανται νομικοί λόγοι για περαιτέρω διατήρηση.

Μόλις η προαναφερθείσα περίοδος διατήρησης παρέλθει, τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε θα διαγραφούν.

Εάν έχετε συνάψει κάποια συμβατική σχέση με εμάς, θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μέχρι τη λήξη της σύμβασης, εφόσον η περαιτέρω διατήρηση δεν είναι υποχρεωτική βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. Τα προσωπικά δεδομένα των υποψηφίων που δεν προσλαμβάνονται, τα οποία συλλέγονται και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας κατά την διαδικασία πρόσληψης θα διατηρούνται για ένα έτος από τη στιγμή της συλλογής. Με αίτημα του υποψηφίου, μπορεί να διαγράψουμε ή να αποθηκεύσουμε τα προσωπικά δεδομένα για συντομότερο χρονικό διάστημα αποστέλλοντάς μας σχετικό email στο gdpr@moore.gr.

Προσωπικά δεδομένα τα οποία επεξεργαζόμαστε για σκοπούς εγγραφής στο newsletter θα διαγράφονται απευθείας μετά τη σχετική αίτηση (ανάκληση συγκατάθεσης), που μπορείτε να απευθύνετε στο gdpr@moore.gr. Κατόπιν θα διαγράψουμε όλα τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούνται αποθηκευμένα στο σύστημά μας.

Μπορείτε επίσης να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση των cookies οποιαδήποτε στιγμή, επικοινωνώντας μαζί μας στο gdpr@moore.gr.

Εάν η επεξεργασία βασίζεται στο έννομο συμφέρον μας, τα δεδομένα σας θα διαγραφούν μόλις μας αποστείλετε σχετικό αίτημα στη διεύθυνση gdpr@moore.gr, εκτός εάν η παράταση της περιόδου διατήρησης είναι υποχρεωτική για σκοπούς απόδειξης. Σε αυτή την περίπτωση όλα ή μέρος των προσωπικών σας δεδομένων δεν θα διαγραφούν μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα του σχετικού συμβάντος.
 

Διαβιβάσεις


Ως γενική πολιτική, δεν αποστέλλουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε κανένα τρίτο μέρος χωρίς προηγουμένως να σας έχουμε ενημερώσει σχετικά με αυτό, εξηγώντας σας τους λόγους για την σκοπούμενη διαβίβαση και έχοντας την συγκατάθεσή σας ως προς αυτό.

Παρ’ όλα αυτά, ενδέχεται να χρειαστεί να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν αυτό υπαγορεύεται από το νόμο.
 

Πληροφόρηση και εκπαίδευση των εργαζομένων


H Moore Greece εκπαιδεύει τους εργαζομένους της σε θέματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, είτε με εκπαιδευτικά σεμινάρια, είτε με ενημερωτικά emails, προκειμένου να «οικοδομήσει» μια γενικότερη πληροφόρηση στα θέματα του ΓΚΠΔ μέσα στην εταιρεία. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα καλύπτουν πληροφόρηση γενικά σε θέματα προστασίας δεδομένων και σε πεδία που είναι σχετικά με την εργασία μας. Τα εν λόγω προγράμματα επαναλαμβάνονται σε τακτή χρονική βάση για όλο το προσωπικό προκειμένου να είναι ενήμερο με τις εξελίξεις στην προστασία δεδομένων.
 

Τα δικαιώματα σας


Δικαίωμα πρόσβασης 

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς (υπεύθυνος επεξεργασίας) μία διαβεβαίωση για το αν τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία ή όχι και, σε αυτήν την περίπτωση, έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα και στις ακόλουθες πληροφορίες:
 1. τους σκοπούς της επεξεργασίας, 
 2. τις σχετικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
 3. τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους κοινολογήθηκαν ή πρόκειται να κοινολογηθούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως τους αποδέκτες σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς, 
 4. εάν είναι δυνατόν, το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή, όταν αυτό είναι αδύνατο, τα κριτήρια που καθορίζουν το εν λόγω διάστημα, 
 5. την ύπαρξη δικαιώματος υποβολής αιτήματος στον υπεύθυνο επεξεργασίας για διόρθωση ή διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορά το υποκείμενο των δεδομένων ή δικαιώματος αντίταξης στην εν λόγω επεξεργασία, 
 6. το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή, 
 7. όταν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν συλλέγονται από το υποκείμενο των δεδομένων, κάθε διαθέσιμη πληροφορία σχετικά με την προέλευσή τους, 
 8. την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, που προβλέπεται στο άρθρο 22 παράγραφοι 1 και 4 ΓΚΠΔ και, τουλάχιστον στις περιπτώσεις αυτές, σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λογική που ακολουθείται, καθώς και τη σημασία και τις προβλεπόμενες συνέπειες της εν λόγω επεξεργασίας για το υποκείμενο των δεδομένων.
 
Δικαίωμα διόρθωσης

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς (υπεύθυνος επεξεργασίας) χωρίς καθυστέρηση την διόρθωση τυχόν ανακριβών προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν. 

Δικαίωμα στην λήθη

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς (υπεύθυνος επεξεργασίας) χωρίς καθυστέρηση την διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και έχουμε την υποχρεώση να διαγράψουμε προσωπικά δεδομένα χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση  όταν υφίσταται μία εκ των κάτωθι περιπτώσεων:
 1. τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α) ΓΚΠΔ και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία,
 2. το υποκείμενο των δεδομένων ανακαλεί τη συγκατάθεση επί της οποίας βασίζεται η επεξεργασία 
 3. το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 ΓΚΠΔ και δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία ή το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2 ΓΚΠΔ, 
 4. τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα, 
 5. τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να διαγραφούν, ώστε να τηρηθεί νομική υποχρέωση βάσει του ενωσιακού δικαίου ή του δικαίου κράτους μέλους, στην οποία υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας, 
 6. τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν συλλεχθεί σε σχέση με την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 ΓΚΠΔ.
 
Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς (υπεύθυνος επεξεργασίας) τον περιορισμό της επεξεργασίας, όταν:
 1. η ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αμφισβητείται από το υποκείμενο των δεδομένων, για χρονικό διάστημα που επιτρέπει στον υπεύθυνο επεξεργασίας να επαληθεύσει την ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
 2. η επεξεργασία είναι παράνομη και το υποκείμενο των δεδομένων αντιτάσσεται στη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ζητεί, αντ' αυτής, τον περιορισμό της χρήσης τους, 
 3. ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν χρειάζεται πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά τα δεδομένα αυτά απαιτούνται από το υποκείμενο των δεδομένων για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων, 
 4. το υποκείμενο των δεδομένων έχει αντιρρήσεις για την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 ΓΚΠΔ, εν αναμονή της επαλήθευσης του κατά πόσον οι νόμιμοι λόγοι του υπευθύνου επεξεργασίας υπερισχύουν έναντι των λόγων του υποκειμένου των δεδομένων.
 
Δικαίωμα στην φορητότητα 

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε από εμάς (υπεύθυνος επεξεργασίας) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, και τα οποία έχετε παράσχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα τρόπο, καθώς και το δικαίωμα να σας διαβιβάσουμε τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, όταν:
 1. η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α) ΓΚΠΔ ή σε σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) ΓΚΠΔ και 
 2. η επεξεργασία διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα.

Δικαίωμα εναντίωσης 

Έχετε το δικαίωμα να αντιτάσσεστε, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, η οποία βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο ε) ή στ) ΓΚΠΔ, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ βάσει των εν λόγω διατάξεων. Εμείς (υπεύθυνος επεξεργασίας) δεν υποβάλλουμε πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε επεξεργασία, εκτός εάν καταδείξουμε επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

Δικαίωμα υποβολής αναφοράς

Με την επιφύλαξη οποιονδήποτε άλλων διοικητικών ή ένδικων μέσων που σας παρέχει ο νόμος, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε αναφορά στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (dpa.gr) εάν θεωρείτε πως η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα παραβιάζει τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας.

Για να μπορέσετε να ασκήσετε κάποιο από τα δικαιώματα που αναγράφονται ανωτέρω, μπορείτε να μας αποστείλετε email στη διεύθυνση gdpr@moore.gr. Θα λάβουμε σοβαρά υπόψη το αίτημά σας και θα προβούμε σε όλες τις δυνατές ενέργειες προκειμένου να σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.
 

Παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα


Σε περίπτωση παραβίασης της ασφάλειας και της ακεραιότητας των προσωπικών δεδομένων σας, η Moore Greece θα προβεί στην εκτίμηση των κατωτέρω:
 1. Απαιτούμενες ενέργειες για τον περιορισμό της παραβίασης
 2. Αξιολόγηση του κινδύνου και του αντικτύπου αυτού στα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας
 3. Λήψη κατάλληλων μέτρων για αποφυγή υποτροπής
 4. Αναφορά Παραβίασης, εφόσον χρειαστεί
 5. Εκτίμηση Αντικτύπου και απαραίτητα μέτρα προς αποφυγή επανάληψης της παραβίασης


Διάφορα


Σε καμία περίπτωση δεν επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε προσωπικά δεδομένα ατόμων ηλικίας κάτω των 18 ετών. Οποιαδήποτε τέτοια δεδομένα ευρεθούν στο σύστημά μας θα διαγράφονται απευθείας χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.
 

Δεν είστε σίγουροι;


Ευελπιστούμε η παρούσα Πολιτική Απορρήτου να σας έκανε με σαφή και κατανοητό τρόπο, το πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Ωστόσο, αν εξακολουθείτε να έχετε απορίες ή περαιτέρω ερωτήσεις που θα θέλατε να μας απευθύνετε, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο email gdpr@moore.gr προκειμένου να σας απαντήσουμε.

Τελευταία ενημέρωση: 02/02/2021