H ιστοσελίδα αποθηκεύει μόνο τα απαραίτητα cookies για να λειτουργήσει σωστά. Με τη συγκατάθεσή σας θα χρησιμοποιήσουμε επιπλέον cookies: α. Για βελτίωση της περιήγησης (πχ. γλώσσα), επιλέξτε «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΜΟΝΟ». β. Για ανάλυση της επίδοσης, λειτουργικότητάς της ιστοσελίδας και την προβολή εξατομικευμένου περιεχομένου, επιλέξτε «ΟΛΑ ΤΑ COOKIES». Για περισσότερες πληροφορίες και για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, πατήστε εδώ.

Maritime Accounting Software

Μια ολοκληρωμένη, πλήρως επεκτάσιμη και οικονομικά συμφέρουσα λύση λογισμικού, μοναδικά προσαρμοσμένη για τις ανάγκες λογιστικής και χρηματοοικονομικής αναφοράς της ναυτιλίας.


Προκλήσεις στη Nαυτιλία


Οι ναυτιλιακές εταιρείες αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις. Κάθε μέρα, φέρουν την ευθύνη για την ασφάλεια του πληρώματός τους, την αξιοπλοΐα των πλοίων τους και την άψογη κατάσταση καθώς και την έγκαιρη παράδοση του φορτίου τους. Ταυτόχρονα, πρέπει να διαχειριστούν τις προσδοκίες των ενδιαφερόμενων μερών, ήτοι τους ιδιοκτήτες και επενδυτές τους, τους τραπεζίτες, τις ρυθμιστικές αρχές κ.α. Ωστόσο, η λογιστική και η χρηματοοικονομική αναφορά δεν πρέπει να αποτελεί και αυτή μια πρόκληση.

 

Η λύση μας – Maritime Accounting Software


Το Maritime Accounting Software είναι μια cloud-ready λύση που παρέχει στους πλοιοκτήτες, τους οικονομικούς διευθυντές και τους λογιστές τις πληροφορίες που χρειάζεται έκαστος, για τη λήψη αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο. 

Μέσα από το εύχρηστο, φιλικό περιβάλλον της, οι χρήστες μπορούν να διαχειριστούν εύκολα δεδομένα τόσο σε επίπεδο εταιρείας όσο και σε επίπεδο ομίλου (multi-company, multi-site) ενώ μπορεί να διασυνδεθεί πλήρως με τα υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα των ναυτιλιακών εταιρειών.

 
Ειδικά σχεδιασμένο για τη Ναυτιλία
 
Βασισμένο στο Epicor ERP, ένα παγκοσμίως αναγνωρισμένο, πλήρες σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων, με χιλιάδες πελάτες παγκοσμίως. Παραμετροποιημένο ειδικά για τη ναυτιλία από τη Moore Greece, παγκόσμιο ηγέτη στη ναυτιλιακή λογιστική και τον έλεγχο ναυτιλιακών εταιρειών, με πολυετή σχέση με τον ναυτιλιακό κλάδο. Αναπτύχθηκε, συντηρείται και υποστηρίζεται  από την Athens Technology Center (ATC), Εξουσιοδοτημένο Συνεργάτη της Epicor.
 
Παραμετροποιημένο για τη Ναυτιλία
Το λογισμικό έχει παραμετροποιηθεί ειδικά για τη ναυτιλία από έναν έμπειρο, παγκόσμιο ηγέτη στη ναυτιλιακή λογιστική και τον έλεγχο ναυτιλιακών εταιρειών.

Ανθεκτικό στον χρόνο
Είναι βασισμένο σε ένα παγκοσμίως αναγνωρισμένο, ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (Enterprise Resource Planning – ERP), με χιλιάδες πελάτες παγκοσμίως.

Επεκτάσιμο
Διασυνδέεται εύκολα με τα υφιστάμενα συστήματα της ναυτιλιακής επιχείρησης και επεκτείνεται μαζί της.

Συμφέρον
Ένα σύστημα με άριστη σχέση κόστους- απόδοσης, με γνώμονα την τεχνική του ανωτερότητα, το επίπεδο παραμετροποίησης και τις λειτουργίες που υποστηρίζει.

Εύχρηστο
Οι χρήστες μπορούν να πλοηγηθούν εύκολα ώστε να ελαχιστοποιήσουν τους χρόνους εξοικείωσης.

 
Πλούσια λειτουργικότητα με σημαντικά οφέλη 
Πολυεπίπεδη διαχείριση
Παρακολουθήστε λογιστικά όλα σας τα πλοία, ανεξάρτητα από τον τύπο τους, όλες τις εισπράξεις και τις πληρωμές σας σε όλα τα νομίσματα, σε μια βάση, στην οποία έχετε πρόσβαση από οπουδήποτε βρίσκεστε.

Βιβλίο Πολλαπλών Λογιστικών Καταχωρήσεων (Multi-Book)
Διατήρηση ποικιλίας λογιστικών αρχείων (οικονομικές καταστάσεις, φορολογικά, αναφορές) μέσα σε ένα μόνο σύνολο χρηματοοικονομικών συναλλαγών, όπου οι λεπτομέρειες εμφανίζονται σε διαφορετικά επίπεδα.

Αυτοματοποιημένες εγγραφές και ενημερώσεις
Εκτέλεση των εργασιών ρουτίνας γρήγορα και αποτελεσματικά με αυτοματισμό.

Πρόβλεψη ταμειακών ροών
Πλήρης εποπτεία των ρευστών διαθεσίμων, συμπεριλαμβανομένου του αναμενόμενου χρόνου είσπραξης και πληρωμών, εντός των λογαριασμών πληρωτέων και εισπρακτέων, αντίστοιχα.

Συνδυασμοί και ενοποίηση
Πολυάριθμες εναλλακτικές λύσεις για την παρουσίαση της συνολικής θέσης και απόδοσης του στόλου σας και των υποομάδων του.

Λειτουργικότητα “Drill down”
Άμεση πρόσβαση μέχρι και σε επεξηγηματικά, συνοδευτικά έγγραφα που επισυνάπτονται στο λογιστικό άρθρο.

Εύκολη δυνατότητα αναζήτησης
Εντοπισμός των επιθυμητών πληροφοριών με ελάχιστη προσπάθεια, χωρίς εκπαίδευση.

Συμβατότητα με MS Excel
Ελαχιστοποίηση της διαδικασίας εισαγωγής και εξαγωγής πληροφοριών.

 

Επισκόπηση Financial Suite

 
Το Financial Suite περιλαμβάνει όλα τα βασικά στοιχεία ναυτιλιακής λογιστικής, όπως φαίνονται παρακάτω:
 
Ναυτιλιακή Λογιστική
 • Λογιστική Ταξιδιού
 • Intercompany Accounts
 • Management Accounting
 • Κατανομή Δαπανών Διαχείρισης
 • Προϋπολογισμός και Πρόβλεψη Μετρητών
 • Διαχείριση Τραπεζικών Λογαριασμών - Συμφωνίες
 • Ηλεκτρονική Μεταφορά Κεφαλαίων (EFT)
Πληρωτέοι Λογαριασμοί
 • Διαχείριση OpEx/CapEx
 • Πρόγραμμα Πληρωμών
 • Ανάλυση Ληκτότητας Απαιτήσεων
 • Διαχείριση Πάγιων Στοιχείων
 • Αυτοματοποιημένη Εγγραφή Συναλλαγματικών Διαφορών
Εισπρακτέοι Λογαριασμοί
 • Πρόγραμμα Εισπράξεων
 • Ανάλυση Ληκτότητας Απαιτήσεων
 • Αυτοματοποιημένη Εγγραφή Συναλλαγματικών Διαφορών

Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κάνετε κράτηση για το demo του MAS, παρακαλούμε απευθύνετε τα ερωτήματά σας στο mas@moore.gr.