H ιστοσελίδα αποθηκεύει μόνο τα απαραίτητα cookies για να λειτουργήσει σωστά. Με τη συγκατάθεσή σας θα χρησιμοποιήσουμε επιπλέον cookies: α. Για βελτίωση της περιήγησης (πχ. γλώσσα), επιλέξτε «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΜΟΝΟ». β. Για ανάλυση της επίδοσης, λειτουργικότητάς της ιστοσελίδας και την προβολή εξατομικευμένου περιεχομένου, επιλέξτε «ΟΛΑ ΤΑ COOKIES». Για περισσότερες πληροφορίες και για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, πατήστε εδώ.

Φορολογικές υπηρεσίες

Δίνοντας έμφαση στη δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων με τους πελάτες μας, οι φορολογικές υπηρεσίες που παρέχουμε βοηθούν ιδιώτες και οικογένειες με μεγάλες περιουσίες καθώς και επιχειρήσεις να αποφύγουν επιπρόσθετα κόστη και να εξοικονομήσουν χρόνο, κατά τον φορολογικό σχεδιασμό.


Ένας μεταβαλλόμενος κόσμος


Με το φορολογικό περιβάλλον να παραμένει πολύπλοκο και διάφορες ρυθμιστικές αλλαγές να εμφανίζονται αρκετά συχνά, δημιουργείται μια απαιτητική κατάσταση για επιχειρήσεις και ιδιώτες. 

Υπάρχουν φορολογικές επιπτώσεις για κάθε δραστηριότητα που πραγματοποιείται τόσο σε εταιρικό επίπεδο, ανεξάρτητα της δικαιοδοσίας όπου ασκούνται οι δραστηριότητες, όσο και σε ατομικό. 

Η ανάγκη για ασφάλεια και βεβαιότητα στις αποφάσεις που λαμβάνονται σήμερα και καθορίζουν το μέλλον, επιβάλλει τον ορθολογικό φορολογικό σχεδιασμό με σκοπό την ελαχιστοποίηση των φορολογικών κινδύνων και επιβαρύνσεων. Συνεπώς είναι  απαραίτητο να έχετε υποστήριξη και να λαμβάνετε αξιόπιστες συμβουλές από έμπειρους φορολογικούς συμβούλους.


Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε


Οι ολοκληρωμένες φορολογικές υπηρεσίες μας έχουν σκοπό να σας βοηθήσουν να αναπτυχθείτε λαμβάνοντας υπόψη όλο το φάσμα της φορολογίας και περιλαμβάνουν:

Φορολογική συμμόρφωση

Οι συνεχόμενες αλλαγές στους φορολογικούς νόμους και τα αυστηρά πρόστιμα επιβαρύνουν τις επιχειρήσεις. Η διασφάλιση ότι είστε ενήμεροι για τις φορολογικές σας υποχρεώσεις αποτελεί το μεγαλύτερο στόχο των υπηρεσιών μας. 

Προσφέρουμε πλήρες φάσμα φορολογικών υπηρεσιών όπως η συμπλήρωση και κατάθεση φορολογικών δηλώσεων παρέχοντας σας τη διαβεβαίωση ότι οι δηλώσεις αυτές είναι τεχνικά σωστές. Η ετοιμασία της φορολογικής δήλωσης όμως είναι μόνο η αρχή καθώς μας βοηθά να εντοπίσουμε πιθανά προβλήματα και να τα συζητήσουμε μαζί σας.

Φορολογικός σχεδιασμός

Θεωρούμε πολύ σημαντικό να προσδιοριστούν οι φορολογικές επιπτώσεις κάθε επιχειρηματικής κίνησης. Έχουμε την εμπειρία να σας συμβουλέψουμε σε θέματα φόρων εισοδήματος και ΦΠΑ για μεγάλο εύρος επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, όπως αναδιοργανώσεις ομίλων ή μεταβίβαση επιχειρήσεων σε επόμενες γενιές. 

Έχοντας στενή συνεργασία μαζί σας, η προσέγγισή μας στο φορολογικό σχεδιασμό βεβαιώνει ότι όλα τα φορολογικά θέματα έχουν εξεταστεί και κάθε εύλογη προσπάθεια έχει γίνει για να αποφευχθούν φορολογικά προβλήματα. 

Το διεθνές μας δίκτυο μας διασφαλίζει ότι διεθνείς φορολογικές επιπτώσεις αντιμετωπίζονται έγκαιρα.

Θέματα ΦΠΑ

Ο ΦΠΑ είναι ένας πολύπλοκος φόρος ο οποίος επηρεάζει τις περισσότερες επιχειρήσεις και δεδομένης της φύσης του τα λάθη είναι πολύ σοβαρά με μεγάλες επιπτώσεις. 

Με τη συσσωρευμένη μας εμπειρία σε θέματα ΦΠΑ, η ομάδα μας μπορεί να σας παρέχει συμβουλές που θα σας βοηθήσουν να αποφύγετε τις πολλές παγίδες σε σχέση με τον ΦΠΑ και λοιπών έμμεσων φόρων.

Διεθνείς λύσεις

Η εταιρία μας έχει ισχυρή διεθνή παρουσία μέσω του Δικτύου της Moore Global και μπορεί να συμβουλεύει για διαφορετικά θέματα που αφορούν διαφορετικές χώρες. Καθώς οι δραστηριότητες σας μπορούν να αναπτυχθούν διεθνώς, το δίκτυο μας μπορεί να σας συμβουλεύσει για όλα σας τα θέματα.

Προληπτικοί έλεγχοι

Είμαστε σε θέση να διενεργήσουμε φορολογικούς ελέγχους με τα ίδια κριτήρια των φορολογικών αρχών και να εντοπίσουμε προβλήματα προτού γίνουν σημαντικά. 

Η εμπειρία που έχουμε αποκομίσει από την εφαρμογή των φορολογικών πιστοποιητικών μπορεί να φανεί πολύ χρήσιμη ακόμα και σε επιχειρήσεις που δεν υποχρεούνται σε έλεγχο από ορκωτό ελεγκτή.

Εργοδοτικά θέματα

Η ομάδα μας έχει εμπειρία να συμβουλεύει θέματα προσωπικών αμοιβών και να παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης μισθοδοσίας.

Προστασία πλούτου

Η φορολογική νομοθεσία είναι πολύπλοκη και αλλάζει συχνά, έτσι είναι πολύ σημαντικό τα θέματά σας να συζητούνται τακτικά.

Η ομάδα μας μπορεί να σας βοηθήσει να εντοπίσετε ενδεχόμενα προβλήματα ή ευκαιρίες και μπορούν να προτείνουν δομές οι οποίες έχουν σκοπό να προστατεύσουν την περιουσία σας.

Τα οφέλη

Οι φορολογικές υπηρεσίες που παρέχουμε εξασφαλίζουν:
  • Την αποφυγή επιπρόσθετου κόστους καθώς ο φορολογούμενος, είτε πρόκειται για φυσικό ή για νομικό πρόσωπο, πληρώνει μόνο τον φόρο που του αναλογεί.
  • Την εξοικονόμηση χρόνου καθώς ο φορολογικός σχεδιασμός αποκτά συμπληρωματικό ρόλο στον στρατηγικό σχεδιασμό μιας επιχείρησης και στην καθημερινότητα ενός ιδιώτη.


Γιατί να μας εμπιστευθείτε


Μακροχρόνιες σχέσεις

Η παροχή εξατομικευμένων λύσεων και συμβουλών προαπαιτεί τη βαθιά κατανόηση των δεδομένων εταιρικών και ατομικών. Το χτίσιμο μακροχρόνιων σχέσεων με τους πελάτες μας, η προσωπική επαφή και ενασχόληση, αποτελεί τη βάση για την ανάπτυξη εμπιστοσύνης η οποία μας παρέχει την κατανόηση που χρειάζεται να έχουμε ώστε να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε τις συγκεκριμένες ανάγκες μέσω της παροχής ολοκληρωμένων ποιοτικών υπηρεσιών. 

Τα στελέχη μας είναι πάντοτε διαθέσιμα να συζητήσουν μαζί σας τα φορολογικά σας θέματα, ώστε να έχετε πάντα τη γνώμη μας όποτε τη χρειάζεστε.

Εξατομικευμένες λύσεις

Αντιλαμβανόμαστε ότι οι απαιτήσεις και τα προβλήματα του κάθε πελάτη είναι μοναδικά, γι’ αυτό το λόγο εστιάζουμε σε εξατομικευμένες λύσεις και συμβουλές αντί να υιοθετούμε ενιαίες ή «προκατασκευασμένες λύσεις».

Μπορούμε να δώσουμε εξειδικευμένες φορολογικές συμβουλές ανάλογα με τον κλάδο και τις ατομικές συνθήκες.

Ολοκληρωμένες συμβουλές

Το τμήμα μας απαρτίζεται από ειδικούς από όλους τους τομείς της φορολογίας όπως τη φορολογία φυσικών και νομικών προσώπων, ΦΠΑ , φόροι περιουσίας. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες βεβαιώνοντας ότι όλη η πληροφόρηση που έχουμε πάρει από εσάς έχει αξιοποιηθεί σε βάθος.

Συνέχεια

Βασική προϋπόθεση για την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών είναι να υπάρχει μία συνέχεια στην ομάδα που σας εξυπηρετεί, ώστε να διασφαλίζεται η κατανόηση των θεμάτων σας. 

Εκτιμούμε το αμοιβαίο όφελος από αυτή την συνέχεια καθώς κάνει τη σχέση πιο πολύτιμη όσο περνάει ο καιρός και την επιδιώκουμε ενεργά.