H ιστοσελίδα αποθηκεύει μόνο τα απαραίτητα cookies για να λειτουργήσει σωστά. Με τη συγκατάθεσή σας θα χρησιμοποιήσουμε επιπλέον cookies: α. Για βελτίωση της περιήγησης (πχ. γλώσσα), επιλέξτε «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΜΟΝΟ». β. Για ανάλυση της επίδοσης, λειτουργικότητάς της ιστοσελίδας και την προβολή εξατομικευμένου περιεχομένου, επιλέξτε «ΟΛΑ ΤΑ COOKIES». Για περισσότερες πληροφορίες και για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, πατήστε εδώ.

Υπηρεσίες εταιρικών αγοραπωλησιών

Μέσω της ιδιαίτερης αφοσίωσης και ευελιξίας της ομάδας μας, οι υπηρεσίες εταιρικών αγοραπωλησιών που παρέχουμε βοηθούν επενδυτές, ιδιοκτήτες, γενική διεύθυνση και οικονομικούς διευθυντές μεσαίων και ταχέως αναπτυσσόμενων επιχειρήσεων να αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα για την επένδυση (πλευρά του αγοραστή) και να μεγιστοποιήσουν την αξία (πλευρά του πωλητή).

 

Ένας μεταβαλλόμενος κόσμος


Σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον γίνεται όλο και πιο σημαντικό για τις επιχειρήσεις να εφαρμόζουν τις στρατηγικές ανάπτυξής τους με προνοητικό, ολοκληρωμένο και ασφαλή τρόπο. Υπάρχει επίσης μια συνεχής πίεση για να διασφαλιστεί ότι οι συγχωνεύσεις και εξαγορές καθώς και άλλες επιχειρηματικές συναλλαγές παρέχουν αξία σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και ότι οι συμφωνίες δεν θα αποτύχουν.

 

Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε


Είτε θέλετε να αγοράσετε ή να πουλήσετε μια επιχείρηση, οι εξειδικευμένες συμβουλές μας σε όλη τη διαδικασία θα σας υποστηρίξουν στην επίτευξη της μέγιστης αξίας. Γνωρίζουμε ότι κάθε συναλλαγή είναι μοναδική και θα σας καθοδηγήσουμε στις απαιτήσεις της συναλλαγής σας, επιτρέποντάς σας να εστιάσετε στους επιχειρηματικούς σας στόχους.

Παρέχουμε ένα ευρύ φάσμα από υπηρεσίες εταιρικών συναλλαγών και μπορούμε να σας βοηθήσουμε σε οποιοδήποτε στάδιο της συμφωνίας. Οι υπηρεσίες εταιρικών συναλλαγών περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε:

Αποτιμήσεις

Η εκτίμηση της αξίας μίας εταιρείας ή των περιουσιακών της στοιχείων είναι μια σύνθετη διαδικασία με τα αποτελέσματα της σε πολλές περιπτώσεις να είναι υποκειμενικά, εξαρτώμενα από τις αναλύσεις, τις υποθέσεις και την ανεξάρτητη κρίση του εκάστοτε αναλυτή. Η επιλογή ενός ανεξάρτητου εξειδικευμένου συμβούλου αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την ολοκλήρωση μίας επιτυχούς συναλλαγής.

Εκθέσεις δέουσας επιμέλειας

Μπορούμε να σας βοηθήσουμε με μια λεπτομερή διερεύνηση της εταιρείας – στόχου και να εστιάσουμε:
 • στα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας στόχου
 • σε νομικά θέματα
 • σε φορολογικά θέματα
 • σε θέματα επιχειρησιακής λειτουργίας 
 • σε εργατικά θέματα 
 • σε θέματα τήρησης όρων δανείου 
 • σε δικαιώματα (άυλα στοιχεία) 
 • σε συνδυασμό όλων τα ανωτέρω θεμάτων

Μετασχηματισμό επιχειρήσεων

Η ομάδα μας αναλαμβάνει την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο μετασχηματισμού και αναδιοργάνωσης επιχειρήσεων, ενδεικτικά σε περιπτώσεις όπως:
 • μετατροπές
 • συγχωνεύσεις και διασπάσεις
  • συγχώνευση με απορρόφηση
  • συγχώνευση με σύσταση νέας εταιρείας
  • διάσπαση με απορρόφηση
  • διάσπαση με σύσταση νέων εταιρειών
  • διάσπαση με απορρόφηση και σύσταση νέων εταιρειών
 • μεταβιβάσεις επιχειρήσεων, κλάδων ή τμημάτων 
 • εξαγορές

Τα αποτελέσματα από τις ανωτέρω υπηρεσίες παρουσιάζονται σε μια λεπτομερή έκθεση για να βοηθήσουν τους εμπλεκόμενους στην αξιολόγηση της υπό εξέταση συναλλαγής και την εξάλειψη των εγγενών κινδύνων που υπάρχουν σε αυτή. Η παροχή αξιόπιστων πληροφοριών είναι σημαντική, για αυτό το λόγο κρατάμε τους πελάτες μας ενήμερους με τακτικές συναντήσεις και παρουσιάσεις, ενδιάμεσες και τελικές εκθέσεις. 

Προσδιορίζοντας περιοχές κινδύνου, ή ανακρίβειες που επιτρέπουν στους εμπλεκόμενους να επαναδιαπραγματευθούν τους όρους της συναλλαγής υποστηρίζουμε την λήψη της πιο συμφέρουσας απόφασης αλλά και τον σχεδιασμό των επόμενων βημάτων των εμπλεκόμενων μερών.

Έλεγχο επενδυτικών σχεδίων και πιστοποίηση ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας επενδύσεων (Νόμος 4635/2019)

Για την πιστοποίηση ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας επενδύσεων απαιτείται έκθεση ελέγχου περί ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης. Η διενέργεια ελέγχων των επενδυτικών σχεδίων από ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές ή ελεγκτικές εταιρείες θεωρείται υποχρεωτικός έλεγχος. Η μακρόχρονη παρουσία μας στην παροχή υπηρεσιών ελέγχου σε συνδυασμό με την συσσωρευμένη εμπειρία και την άρτια τεχνική κατάρτιση του προσωπικού μας, μας καθιστά μια ασφαλή επιλογή για την επίτευξη των στόχων σας.

Τα οφέλη

Οι υπηρεσίες εταιρικών αγοραπωλησιών που παρέχουμε εξασφαλίζουν:
 • για την πλευρά του αγοραστή μια ολοκληρωμένη εικόνα ώστε να αξιολογήσει την επένδυσή του
 • για την πλευρά του πωλητή, τη μεγιστοποίηση της αξίας του με βάση το πώς τοποθετεί την επιχείρηση πριν την πώληση 
 • την προστασία των περιουσιακών στοιχείων
 

Γιατί να μας εμπιστευθείτε


Η ομάδα Global Corporate Finance (GCF) της Moore σας προσφέρει την αφοσίωση και την ευελιξία μιας εξειδικευμένης (boutique) εταιρείας, σε συνδυασμό με τη γνώση και τη δύναμη ενός ενιαίου δικτύου χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Ενώ η τεχνογνωσία μας και η παγκόσμια παρουσία μας είναι συγκρίσιμα με εκείνα των μεγαλύτερων εταιρειών του κλάδου, κάνουμε μια συνειδητή επιλογή να έχουμε ένα μικρότερο και πιο ανεξάρτητο δίκτυο. Αυτό μας επιτρέπει να αντιμετωπίζουμε κάθε εργασία με πραγματικά προσαρμοσμένες συμβουλές, όπως θα περίμενε κανείς από έναν αξιόπιστο συνεργάτη.