Νέα

Το Greek Shipping Hall of Fame στον 'ΕΦΟΠΛΙΣΤΗ'

Το περιοδικό "ΕΦΟΠΛΙΣΤΗΣ" φιλοξένησε στην έκδοση Μαίου αφιέρωμα στην πρόσφατη εκδήλωση Greek Shipping Hall of Fame Induction Ceremony & Dinner 2016. Στην τελετή τιμήθηκαν οι κκ Γ. Καρράς και Σ. Νταιφάς, που πέρασαν πλέον στο πάνθεον της Ελληνικής ναυτιλίας. Η Moore Stephens υποστηρίζει περήφανα εδώ και χρόνια το θεσμό του Greek Shipping Hall of Fame, ως Premium Sponsor.

Αποτελέσματα εφαρμογής φορολογικού πιστοποιητικού 2011-2014

Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) συμμετέχοντας στην εκδήλωση του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχανιών (ΣΕΒ) την 23/3/2016 με θέμα «Η ανάγκη για ένα επενδυτικό σοκ: Φορολογικά Κίνητρα, Άρση Αντικινήτρων και Επενδύσεις», παρουσίασε τα αποτελέσματα έρευνας που διενήργησε για την εφαρμογή του θεσμού του φορολογικού πιστοποιητικού για την περίοδο 2011-2014.

Εξελίξεις για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ)

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, με επιστολή του προς τον Υπουργό Οικονομικών, έχει ζητήσει την παράταση έναρξης εφαρμογής των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ΕΛΠ) κατά ένα έτος. Δεδομένου ότι τα Ε.Λ.Π. έχουν τεθεί σε εφαρμογή σύμφωνα με τον Ν.4308/2014 για περιόδους που αρχίζουν απο την 1η Ιανουαρίου 2015, απαραίτητη προϋπόθεση για τη μετάθεση της έναρξης εφαρμογής τους είναι η θέσπιση σχετικού νόμου.

Εισηγμένες: Παράταση προσθεσμιών δημοσιοποίησης οικονομικών καταστάσεων – Τέλος οι τριμηνιαίες καταστάσεις

Με νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή στις 8/3/2016 και ψηφίστηκε στις 22/3/2016 και στο οποίο ενσωματώνονται ευρωπαϊκές οδηγίες για τη διαφάνεια στην κεφαλαιαγορά, καταργήθηκε η υποχρέωση κατάρτισης τριμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων (τριμήνο & εννεάμηνο) για τις εισηγμένες στο Χ.Α.Α. εταιρείες και παραμένει η υποχρέωση κατάρτισης εξαμηνιαίας και ετήσιας οικονομικής έκθεσης.

Φορολογική μεταχείριση των συναλλαγματικών διαφορών που προκύπτουν από την αποτίμηση και τον διακανονισμό απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα

Σύμφωνα με την νέα οδηγία της ΓΓΔΕ οι χρεωστικές διαφορές που προκύπτουν από την αποτίμηση απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση, καθόσον οι σχετικές διαφορές δεν αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή.

Δικαστικές εξελίξεις στην περίφημη πτώχευση της OW

Ο ομοσπονδιακός δικαστής της Νέας Υόρκης Shira Scheindlin αποφάνθηκε πως οι προμηθευτές του πετρελαίου δεν μπορούν να κατασχέσουν ένα πλοίο (‘arrest’) και αυτό διότι δεν έχουν κάποιο εμπράγματο δικαίωμα, όπως για παράδειγμα δικαίωμα επίσχεσης, πάνω στο πλοίο. O Eric Martin παραθέτει τις σχετικές με την υπόθεση εξελίξεις σε άρθρο του που δημοσιεύθηκε στην tradewindsnews.com στις 12 Απριλίου 2016. 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • παρουσίαση αποτελέσματα 31 έως 37 από 37