Φιλανθρωπικά Ιδρύματα Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί

Η Moore Stephens αντιλαμβάνεται πλήρως πως τα φιλανθρωπικά ιδρύματα και οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί δέχονται συνεχή πίεση ώστε να μπορούν ν’ακολουθούν τις απαιτήσεις που θέτουν τα κανονιστικά πλαίσια της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της σωστής διακυβέρνησης. Οι πόροι και η χρηματοδότηση είναι για τέτοιες οντότητες ζωτικής σημασίας και το «best value” συνιστά την κινητήρια δύναμη πίσω από την λήψη σημαντικών αποφάσεων.

Στόχος της Moore Stephens είναι να βοηθήσει τους πελάτες που είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα να επιτύχουν τους στόχους τους και ταυτόχρονα να ανταποριθούν στην αυξημένη λογοδοσία, που τους επιβάλλεται, και ως εκ τούτου, οι υπηρεσίες παρέχονται με στόχο να βοηθήσουν τους πελάτες να πετύχουν σε αυτόν τον τεχνικά απαιτητικό τομέα. 

Οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί αντιμετωπίζονται από τη Moore Stephens με ιδιαίτερη ευαισθησία.

Οι υπηρεσίες που δίνονται σ'αυτούς τους Οργανισμούς διέπονται, εκτός των άλλων, και από το πνεύμα της προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο αλλά και της αυξημένης λογοδοσίας ως προς τους φορείς χρηματοδότησής τους, και το πλαίσιο της εποπτείας τους.