Ξενοδοχεία και Τουρισμός

Ο τουρισμός είναι ένας από τους πιο δυναμικούς αναπτυξιακούς κλάδους  της ελληνικής οικονομίας.

Στον κλάδο του τουρισμού εμπλέκονται επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε πολλούς επιμέρους  τομείς της οικονομίας με αποτέλεσμα η τουριστική βιομηχανία να παρουσιάζει σύνθετο χαρακτήρα και χρόνια διαρθρωτικά προβλήματα. Αδιαμφισβήτητα είναι ένας τομέας που παρουσιάζει πολλές ευκαιρίες αλλά και μεγάλους κινδύνους.

Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις  που δραστηριοποιούναι στη χώρα μας πρέπει να επιδεικνύουν συνεχή προσαρμοστικότητα στο δυσμενές οικονομικό κλίμα και τις συνεχείς αλλαγές αλλά και να είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν τον έντονο ανταγωνισμό που υφίσταται ο ελληνικός τουρισμός.

Οι κυμαινόμενες συναλλαγματικές ισοτιμίες, ο έντονος ανταγωνισμός, οι ρυθμιστικές αλλαγές, οι αναδυόμενοι τομείς της αγοράς και τις τεχνολογικές εξελίξεις είναι όλα τα βασικά ζητήματα της βιομηχανίας που έχουν σημαντική σημασία για την επιχείρησή σας.

Ειδικευμένα στην βιομηχανία του τουρισμού υψηλόβαθμα στελέχη μας, έχουν την επιτελική επίβλεψη των εργασιών. Η εμπειρία που έχουν συσσωρεύσει είναι καθοριστικής σημασίας μιας και ασχολούνται επί σειρά ετών με τον κλάδο του τουρισμού και είναι σε θέση να παρέχουν τις απαραίτητες συμβουλές σε πελάτες που τους βοηθά να αποκτήσουν αυτό  θεμελιώδες πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών.

Επίσης, η  ομάδα των ειδικών του τμήματος μηχανογράφησης μας, θα σας βοηθήσει να εκμεταλλευτείτε τη δύναμη της μηχανογράφησής σας με μια ποικιλία από τρόπους:
  • επανεξέταση των δεδομένων της διακυβέρνησης και τις αξιολογήσεις κινδύνων
  • ελέγχους ασφαλείας και σχεδιασμός της συνέχισης
  • διασφάλιση για την ακριβή επεξεργασία και τη διαβίβαση δεδομένων και
  • σχεδιασμός και υλοποίηση έργων πληροφορικής.

Κατά τη διάρκεια των 50 και πλέον ετών μας, έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη των μεγαλύτερων πελατών του κλάδου, που κατέχουν ηγετικές θέσεις στο χώρο της τουριστικής βιομηχανίας.

Είμαστε υπερήφανοι για την παροχή διορατικών, πρακτικών και ολοκληρωμένων συμβουλών σε αυτόν τον δυναμικό, ανταγωνιστικό και οι ανθρωποκεντρικό τομέα.