Δημόσιος τομέας

Η Moore Stephens κατέχει εκτεταμένη εμπειρία σε όλους τους τομείς του δημόσιου τομέα. Μέσα από πολύχρονη πρακτική εμπειρία και εξάσκηση, η ομάδα που ασχολείται με θέματα του δημοσίου τομέα έχει διαμορφώσει μία όχι μόνον ολοκληρωμένη αλλά και σε βάθος κατανόηση των θεμάτων που επηρεάζουν:
 
 • την τοπική αυτοδιοίκηση καθώς και την κεντρική κυβέρνηση
 • τα εκπαιδευτικά ιδρύματα
 • την υγεία και την δημόσια πρόνοια
 • τις τέχνες και την πολιτιστική κληρονομιά 
 • τις διεθνείς χρηματοδότησεις και επιχορηγήσεις 
Η εμπειρία της ομάδας είναι ευρύτερη από τον εξωτερικό έλεγχο, καθώς ασχολείται τακτικά με:
 
 • value-for-money / καλύτερο αξιακά έλεγχο 
 • εκθέσεις σε σχέση με δείκτες απόδοσης 
 • εταιρική διακυβέρνηση και αξιολογήσεις διαχείρισης  κινδύνου 
 • Παρατυπίες και απάτη
 • Εκτενείς έρευνες σχετικα με καταγγελίες
 • Δημόσιες ακροάσεις  

Τα στελέχη μας έχουν πλέον αναπτύξει ένα ιστορικό μεγάλης επιτυχίας και επενδύουν σημαντικό χρόνο στο ν’αναπτύσσουν στενές σχέσεις με τους πελάτες τους.

Αυτό τους επιτρέπει να κερδίζουν την εμπιστοσύνη των πελατών και συνεπώς να αισθάνονται οικεία να ζητήσουν τις απόψεις τους πάνω σε διάφορα θέματα.