Ναυτιλία

H Moore Stephens είναι ευρέως αναγνωρισμένη ως η κορυφαία ελεγκτική και συμβουλευτική εταιρεία στον κλάδο της ναυτιλίας, στην Ελλάδα και στον κόσμο. Οι ισχυροί μας σύνδεσμοι με την Ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα διαρκούν πάνω από 50 χρόνια, μέσα στα οποία έχουμε αποκτήσει ασύγκριτη τεχνογνωσία και βαθιά εμπειρία, για τις οποίες είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι.

Οι πελάτες μας ποικίλουν από μονοβάπορες πλοιοκτήτριες εταιρείες έως πολύ μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες. Αυτές περιλαμβάνουν όχι μόνο τους πλοιοκτήτες, αλλά και μεσίτες, διαχειριστές πλοίων, πράκτορες λιμένων καθώς και λειτουργίες logistics.

Παρέχουμε ένα ευρύ φάσμα πραγματικά αξειδικευμένων υπηρεσιών, με τρόπο ώστε να καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες των πελατών μας για επαγγελματικές υπηρεσίες:

Έλεγχος και λοιπές υπηρεσίες διασφάλισης

Έλεγχος, λογιστική υποστήριξη, μετατροπή των οικονομικών καταστάσεων στα διεθνείς πρότυπα αναφοράς, την εταιρική διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνου και εσωτερικό έλεγχο. Παρέχουμε λογιστικές και ελεγκτικές υπηρεσίες σύμφωνα με τα πρότυπα και τους κανόνες για όλες τις μεγάλες δικαιοδοσίες, συμπεριλαμβανομένων US GAAP, Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς καθώς και UK GAAP


Φορολογική Υποστήριξη

Φοροτεχνική υποστήριξη για επιχειρήσεις, φόρος χωρητικότητας, ΦΠΑ, φόρος μισθωτών υπηρεσιών, καθώς και παροχή φορολογικής υποστήριξης σε προσωπικό επίπεδο.


Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Εκτός από τον έλεγχο και τη φορολογική υποστήριξη, η Moore Stephens παρέχει μια σειρά από εξειδικευμένες υπηρεσίες στον τομέα της ναυτιλίας, που καλύπτουν, εκτός άλλων, την εταιρική χρηματοδότηση, το φόρο χωρητικότητας κ.α. Οι υπηρεσίες μας στον τομέα της ναυτιλίας περιλαμβάνουν:
 
  • Οργάνωση αποτελεσματικών επιχειρηματικών δομών
  • Βελτιστοποίση των δομών οργάνωσης της επιχείρησης, εταιρική στρατηγική,
  • Επιχειρηματικά σχέδια και αξιολόγηση επιλογών χρηματοδότησης,
  • Προετοιμασία για άντληση κεφαλαίων από τις κεφαλαιαγορές, ιδιωτικοποιήσεις, εκδόσεις ομολόγων, εξαγορές, διαθέσεις κ.α.
  • Compliance monitoring σχετικά με τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τον τραπεζικό δανεισμό,
  • Στρατηγικός σχεδιασμός, αξιολογήσεις κόστους και ανάπτυξη της διαχείρισης
  • Βοήθεια στη στελέχωση οικονομικών υπηρεσιών.

Μηχανογραφικές Υπηρεσίες

Στρατηγική μηχανογράφησης, επιλογή και αξιολόγηση συστημάτων, business analytics και κατάρτιση προσωπικού.


Διεθνές Δίκτυο

Η Moore Stephens Α.Ε. είναι μέλος της Moore Stephens International, ενός κορυφαίου δικτύου της λογιστικής και συμβουλευτικής που αποτελείται από ανεξάρτητες επιχειρήσεις από όλον τον κόσμο. Συγκεκριμένα, η Moore Stephens έχει ισχυρή παρουσία σε όλα τα κρίσιμα ναυτιλιακά κέντρα του κόσμου, όπως το Λονδίνο, το Μονακό, την Νέα Υόρκη, την Σιγκαπούρη και πολλά άλλα.

Τα στελέχη των εταιρειών αυτών συνεργάζονται επί σειρά ετών και συνεπώς είμαστε σε θέση ν’αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε ζήτημα διασυνοριακής φύσης, άμεσα και αποτελεσματικά.