Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Μελέτες Σκοπιμότητας - Βιωσιμότητας

Η Moore Stephens μπορεί να βοηθήσει μια επιχείρηση να συντάξει μια ολοκληρωμένη και επιστημονικά τεκμηριωμένη μελέτη. Οι μελέτες αυτές συντάσσονται με βάση διεθνή πρότυπα, σε συνεργασία με τη διοίκηση της επιχείρησης. Η συνδρομή της Moore Stephens στη σύνταξη ή στην επισκόπηση μιας μελέτης σκοπιμότητας - βιωσιμότητας προσθέτει κύρος και αξιοπιστία σε αυτή.


Εκτίμηση Αξίας Εταιριών

Σε αγοραπωλησίες εταιριών η Moore Stephens μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό της αξίας της εταιρίας, χρησιμοποιώντας διεθνώς αποδεκτές μεθόδους. Η εκτίμηση της Moore Stephens βοηθάει τον αγοραστή / πωλητή στις διαπραγματεύσεις του.


Συμβουλευτικές υπηρεσίες επί νομικών ζητημάτων

Στον επιχειρηματικό κόσμο, οι διαφορές και οι οικονομικές διενέξεις είναι αναπόφευκτες. Όταν αυτές προκύπτουν, θα πρέπει να λύνονται γρήγορα και αποτελεσματικά για την ομαλή λειτουργία της επιχείρησης και την εξοικονόμηση πολύτιμου χρόνου για τη διοίκηση.

Η αξιοποίηση ενός ειδήμονα στην τεκμηρίωση της οικονομικής διένεξης μπορεί να κάνει τη διαφορά, τόσο στην ποιότητα της τεκμηρίωσης, όσο και στο χρόνο της.
 
Η Εταιρεία μας διαθέτει πείρα 50 και πλέον χρόνων στις ακόλουθες σχετικές υπηρεσίες:
  • Τεκμηρίωση απώλειας κερδών
  • Τεκμηρίωση ασφαλιστικών απαιτήσεων
  • Διαφορές επί πνευματικών δικαιωμάτων
  • Διερεύνηση και τεκμηρίωση ζημιάς λόγω απάτης
  • Εντοπισμός περιουσιακών στοιχείων
  • Αποτίμηση αξίας μετοχών και εταιριών μεριδίων
Επικουρικά των ανωτέρω, η συνεργασία μας με το έμπειρο εξειδικευμένο τμήμα νομικής υποστήριξης του παγκόσμιου δικτύου της Moore Stephens εγγυάται την άμεση και αποτελεσματική ανταπόκριση μας στις πολύπλοκες και ποικίλες ανάγκες των πελατών μας, οπουδήποτε και αν δραστηριοποιούνται.


Εκπαίδευση

Έμπειρα στελέχη της Moore Stephens σχεδιάζουν και πραγματοποιούν εκπαιδευτικά σεμινάρια σε θέματα λογιστικής, χρηματοοικονομικής αναφοράς καθώς και οργάνωσης της λειτουργίας της οικονομικής διεύθυνσης.