H ιστοσελίδα αποθηκεύει μόνο τα απαραίτητα cookies για να λειτουργήσει σωστά. Με τη συγκατάθεσή σας θα χρησιμοποιήσουμε επιπλέον cookies: α. Για βελτίωση της περιήγησης (πχ. γλώσσα), επιλέξτε «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΜΟΝΟ». β. Για ανάλυση της επίδοσης, λειτουργικότητάς της ιστοσελίδας και την προβολή εξατομικευμένου περιεχομένου, επιλέξτε «ΟΛΑ ΤΑ COOKIES». Για περισσότερες πληροφορίες και για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, πατήστε εδώ.

COVID-19 και ιδιωτικά σχολεία – εκπαιδευτήρια: Δράσεις για την επόμενη ημέρα

COVID-19 και ιδιωτικά σχολεία – εκπαιδευτήρια: Δράσεις για την επόμενη ημέρα

Πάρης Τζαμουράνης, Ανδρογιάννης Καππάτος

Βρείτε παρακάτω ένα χρήσιμο checklist που μπορεί να βοηθήσει τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια στο σχεδιασμό συγκεκριμένων ενεργειών, με σκοπό την ελαχιστοποίηση των πιθανών διαταραχών στους υπαλλήλους, τους μαθητές και τη λειτουργία τους.

Δεδομένης της εξέλιξης του νέου κορωνοϊού COVID-19 και των περιοριστικών μέτρων που έχουν τεθεί σε ισχύ, οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί έχουν αναθεωρήσει, ενημερώσει και εφαρμόσει στην πράξη τα σχέδια ομαλής λειτουργίας της επιχείρησής τους, ούτως ώστε να επιτύχουν την απρόσκοπτη (στο μέτρο του δυνατού) συνέχιση της δραστηριότητας τους. 

Στις 11 Μαΐου επιστρέφουν στις αίθουσες οι μαθητές της Τρίτης Λυκείου και στις 18 Μαΐου επιστρέφουν στις αίθουσες οι μαθητές της Πρώτης & Δευτέρας Λυκείου, και του Γυμνασίου. Σε Δημοτικά και Νηπιαγωγεία παρατείνεται η αναστολή λειτουργίας.

Η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» της 1ης Μαΐου 2020, κάνει συγκεκριμένη αναφορά για τη λήψη μέτρων μετά από την επαναλειτουργία των εκπαιδευτικών δομών (άρθρο 36). 

Τα μέτρα αυτά συνοψίζονται στο γεγονός ότι για το χρονικό διάστημα έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 τα σχετικά Υπουργεία, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης κείμενης σχετικής διάταξης, δύνανται να λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο, ώστε:

 
 • να καθίσταται δυνατή η ομαλή και ασφαλής λειτουργία όλων των εκπαιδευτικών δομών 
 • να καθίσταται δυνατή η ομαλή και ασφαλής διενέργεια των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών λειτουργιών όλων των εκπαιδευτικών δομών 
 • να διενεργούνται με ασφάλεια για τη δημόσια υγεία οι κάθε είδους εξετάσεις και αξιολογήσεις, συμπεριλαμβανομένων των προαγωγικών και των απολυτήριων εξετάσεων, καθώς και των πανελλαδικών εξετάσεων για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και 
 • να διασφαλίζεται η κάλυψη της διδακτέας ύλης και η αναπλήρωση διδακτικών ωρών, όπως μέσω της τροποποίησης της ημερομηνίας έναρξης και λήξης των μαθημάτων, του διδακτικού και του σχολικού έτους, των ωρολογίων προγραμμάτων και των προγραμμάτων σπουδών. 

Την 6η Μαΐου 2020 δημοσιεύτηκε και η κοινή υπουργική απόφαση «Τρόπος επαναλειτουργίας σχολικών μονάδων μετά τη λήξη της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας τους», στην οποία αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο θα λειτουργήσουν τα σχολεία από τη Δευτέρα 11 Μαΐου. To Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων κυκλοφόρησε πρόσφατα οδηγίες και αναγκαία μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς του Covid-19 στο σχολικό περιβάλλον στο πλαίσιο της επαναλειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Σε αυτό το είδος κρίσης όμως, το σχολείο σας μπορεί να αντιμετωπίσει και μετά τη σταδιακή επαναλειτουργία των εκπαιδευτικών δομών, μια σειρά από καταστάσεις όπως:
 
 • Απουσία - Μια πανδημία θα μπορούσε να επηρεάσει ένα μεγάλο ποσοστό  του εργατικού δυναμικού και μετά την κορύφωση της. Το προσωπικό και οι εργαζόμενοι δύναται να απουσιάζουν επειδή είναι άρρωστοι, φοβούνται να έρχονται στη δουλειά, φροντίζουν για άρρωστα μέλη της οικογένειας ή πρέπει να μείνουν σπίτι με τα παιδιά τους.
 • Αλλαγές στη παρακολούθηση - Τα σχολεία θα πρέπει να είναι σε θέση να τροποποιήσουν τις μεθόδους διδασκαλίας των μαθητών τους και μετά τη λήξη των περιοριστικών μέτρων, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως η ασθένεια ή οι πιθανές ανησυχίες για την έκθεση στην υγεία κάποιων μαθητών οι οποίοι ενδέχεται να επιλέξουν την εξ-αποστάσεως διδασκαλία.

To checklist μπορεί να σας να φανεί χρήσιμο στο σχεδιασμό της ελαχιστοποίησης των πιθανών διαταραχών στους υπαλλήλους, τους μαθητές και στη λειτουργία σας. Παραθέτουμε κάποια επιπρόσθετα βασικά βήματα που μπορείτε να λάβετε, για να διασφαλίσετε την κατάλληλη προετοιμασία και συνέχεια της λειτουργίας σας την επόμενη ημέρα.

 
 • Επιμείνετε και συνεχίστε την εκπαίδευση των υπαλλήλων σας σε ζητήματα όπως η σωστή υγιεινή χειρός, εθιμοτυπία βήχα και τεχνικές κοινωνικής απομάκρυνσης. 
 • Βελτιώστε και ασφαλίστε την πρακτική της απομακρυσμένης εκπαίδευσης, καθορίστε τον τρόπο με τον οποίο θα εκτελεστεί σε βάθος χρόνου. Συνεργαστείτε με το τμήμα ΙΤ για να υποστηρίξετε και να αναπτύξετε περαιτέρω τη συνέχιση της επικοινωνίας (π.χ. ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, απομακρυσμένη πρόσβαση, κλήσεις συνδιάσκεψης, σεμινάρια ιστού κλπ.).
 • Αναπτύξτε τους μηχανισμούς ελέγχου που θα μπορούσαν να παρέχουν πρόσθετη προστασία στους υπαλλήλους και τους μαθητές σας, συμπεριλαμβανομένου του εξαερισμού και της σωστής επιλογής, χρήσης και απόρριψης του εξοπλισμού ατομικής προστασίας.
 • Δημιουργήστε μια δια-λειτουργική ομάδα απόκρισης. Αυτό θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε όλους τους διαθέσιμους πόρους και να εντοπίσετε πολλαπλές προσεγγίσεις των προβλημάτων, ώστε να μπορείτε να απαντήσετε πιο γρήγορα καθώς προκύπτουν τα ζητήματα.
 • Προσδιορίστε το προσωπικό-κλειδί σας και τους υπαλλήλους με δυνατότητα πολλαπλών ρόλων, για να είναι σε θέση να αναλάβουν ουσιαστικούς ρόλους σε περίπτωση σοβαρής έλλειψης προσωπικού.
 • Δημιουργήστε μια συνεπή στρατηγική ανθρώπινου δυναμικού για τις απουσίες των υπαλλήλων σας.
 • Σχεδιάστε τον τρόπο επικοινωνίας και συντονισμού με τους υπαλλήλους, τους μαθητές και τους βασικούς σας προμηθευτές. 
  • Προσωπικό: τα επόμενα βήματα/αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα, εργασιακή σχέση, ασφάλεια, προσδοκίες απασχόλησης κλπ.
  • Προμηθευτές: επόμενα βήματα/αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα εξυπηρέτησης.
  • Μαθητές: τα επόμενα βήματα/διαβεβαιώσεις ότι υπάρχει διοίκηση με ξεκάθαρο πλάνο και πλήρη λειτουργικό υφιστάμενο προγραμματισμό.
 • Άλλα ζητήματα για να λάβετε υπόψη σας.
  • Ο έλεγχος φημών μπορεί να είναι ένα πρόβλημα με τον μαθητικό πληθυσμό, ειδικά στα κοινωνικά μέσα.
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες μπορούν να ληφθούν υπόψη για τον πληθυσμό του μαθητικού σώματος.

Επικοινωνήστε μαζί μας, σε περίπτωση που έχετε τυχόν απορίες ή χρειάζεστε υποστήριξη στην προσαρμογή των δραστηριοτήτων σας.