H ιστοσελίδα αποθηκεύει μόνο τα απαραίτητα cookies για να λειτουργήσει σωστά. Με τη συγκατάθεσή σας θα χρησιμοποιήσουμε επιπλέον cookies: α. Για βελτίωση της περιήγησης (πχ. γλώσσα), επιλέξτε «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΜΟΝΟ». β. Για ανάλυση της επίδοσης, λειτουργικότητάς της ιστοσελίδας και την προβολή εξατομικευμένου περιεχομένου, επιλέξτε «ΟΛΑ ΤΑ COOKIES». Για περισσότερες πληροφορίες και για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, πατήστε εδώ.

Υπηρεσίες ελέγχου και διασφάλισης

Για περισσότερα από 55 χρόνια, οι υπηρεσίες ελέγχου και διασφάλισης που παρέχουμε βοηθούν τους ιδιοκτήτες, τη διοίκηση και τους οικονομικούς διευθυντές μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων και οργανισμών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό να επιτύχουν αξιοπιστία και να δημιουργήσουν εμπιστοσύνη με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.


Ένας μεταβαλλόμενος κόσμος


Αναγνωρίζουμε τη σημασία των ελεγκτικών υπηρεσιών και των λοιπών υπηρεσιών διασφάλισης, τόσο για εμπορικούς λόγους, όσο και για λόγους συμμόρφωσης με το κανονιστικό πλαίσιο.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τις υποχρεώσεις προς τις τράπεζες, τις πληροφοριακές ανάγκες των μετόχων και τις εποπτικές υποχρεώσεις που προκύπτουν από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στην Ελλάδα αλλά και άλλες χώρες όπως στις Η.Π.Α.

 

Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε


Έλεγχοι οικονομικών καταστάσεων που έχουν συνταχθεί με τα ελληνικά ή τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, ή τα λογιστικά πρότυπα των Η.Π.Α. 

Οι εκθέσεις ελέγχου προσφέρουν προστιθέμενη αξία καθώς παρέχουν αξιοπιστία στις οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες είναι χρήσιμες για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (τράπεζες, κεφαλαιαγορές, λοιπές εποπτικές αρχές, μετόχους).

Οι έλεγχοι οικονομικών καταστάσεων που διενεργούμε με βάση τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα και τη μεθοδολογία της Moore Global, καταλήγουν σε έκφραση γνώμης του κατά πόσον οι οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν εύλογα την χρηματοοικονομική κατάσταση και επίδοση της επιχείρησης.

Φορολογικό πιστοποιητικό (έλεγχος φορολογικής συμμόρφωσης)

Οι εκθέσεις φορολογικής συμμόρφωσης μειώνουν την αβεβαιότητα των επιχειρήσεων για τις χρήσεις που  δεν έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές.

Λοιπές υπηρεσίες διασφάλισης

Οι λοιπές υπηρεσίες διασφάλισης, μερικές εκ των οποίων αναφέρονται ενδεικτικά παρακάτω, καλύπτουν εξειδικευμένες ανάγκες των επιχειρήσεων που προκύπτουν από διάφορους λόγους και προσθέτουν την αξιοπιστία και ανεξαρτησία των ορκωτών ελεγκτών. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε:
 • ειδικούς ελέγχους χρηματοοικονομικών πληροφοριών
 • προσυμφωνημένες διαδικασίες
 • ελέγχους και υποβολή εκθέσεων εισηγμένων στις Η.Π.Α. πελατών σε άλλες εταιρείες του Δικτύου Moore Global
 • συμβουλευτικές υπηρεσίες συμμόρφωσης με νομοθεσία Sarbanes - Oxley Act 
 • επισκοπήσεις (reviews) οικονομικών καταστάσεων
 • επισκοπήσεις μελλοντικών χρηματοοικονομικών εκτιμήσεων (Projections and Forecasts)

Σύνταξη χρηματοοικονομικών αναφορών

Χρησιμοποιούμε ειδικό πρόγραμμα (software) που έχει εγκριθεί από την Moore Global, με το οποίο έχει αυτοματοποιηθεί η διαδικασία σύνταξης ετήσιων και περιοδικών οικονομικών καταστάσεων, τηρώντας πάντα τις απαιτήσεις του Διεθνούς Κώδικα Δεοντολογίας και της ελληνικής νομοθεσίας.

Τα οφέλη

Οι υπηρεσίες ελέγχου και διασφάλισης που παρέχουμε:
 • Εξασφαλίζουν την αξιοπιστία των οικονομικών καταστάσεων και λοιπών αναφορών των πελατών μας.
 • Δημιουργούν εμπιστοσύνη στα ενδιαφερόμενα μέρη (τράπεζες, μετόχους, επιτροπή κεφαλαιαγοράς, λοιπούς χρήστες) λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οικονομικές καταστάσεις έχουν ελεγχθεί από ελεγκτικό οίκο διεθνούς κύρους με παρουσία σε πάνω από 110 χώρες παγκοσμίως και τεράστια εμπειρία στην Ελλάδα.
 

Γιατί να μας εμπιστευθείτε

 

 • Αποτελούμε την πρώτη διεθνή ελεγκτική εταιρεία στην Ελλάδα με περισσότερα από 55 χρόνια παρουσίας.
 • Είμαστε εγγεγραμμένοι στο Public Accounting Oversight Board (PCAOB), εποπτεύον όργανο των ελεγκτών επιχειρήσεων δημοσίου ενδιαφέροντος στις ΗΠΑ, γεγονός που επιτρέπει στην εταιρεία μας να διενεργεί ελέγχους σε εταιρίες εισηγμένες σε χρηματιστήρια των ΗΠΑ.
 • Υπάρχει προσωπική ενασχόληση των έμπειρων ανώτατων στελεχών μας (Partners και Managers) με το κάθε έργο. 
 • Τα στελέχη μας παραμένουν στην εταιρεία αρκετά χρόνια, με αποτέλεσμα να γνωρίζουν εις βάθος τα προβλήματα των πελατών και να αναπτύσσουν μακροχρόνιες σχέσεις με αρκετούς πελάτες.
 • Υπάρχει ταχύτατη ανταπόκριση των συνδεδεμένων γραφείων της Moore Global στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες για τα ερωτήματα και τις ανάγκες των πελατών μας, χωρίς επιπλέον χρεώσεις.
 • Διαθέτουμε εξειδίκευση σε σημαντικούς κλάδους της οικονομίας, όπως στη ναυτιλία, στα ξενοδοχεία και στα μέσα μαζικής επικοινωνίας.
 • Η ομάδα μας απαρτίζεται από μεγάλο αναλογικά αριθμό πιστοποιημένων ορκωτών ελεγκτών.