Ελεγκτικές Υπηρεσίες

Στη Moore Stephens εκτιμούμε τη σημασία των ελεγκτικών υπηρεσιών και των λοιπών υπηρεσιών διασφάλισης, τόσο για εμπορικούς λόγους, όσο και για λόγους συμμόρφωσης με το κανονιστικό πλαίσιο. Κατανοούμε πλήρως την ανάγκη για ουσιαστική συνεργασία, που θα σας βοηθήσει να αναπτύξετε τις επιχειρηματικές σας δραστηριότητες και να επιτύχετε τους εμπορικούς σας στόχους.

Το κλειδί για να δημιουργηθεί αξία μέσα από την παροχή των υπηρεσιών μας είναι η σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ της ομάδας μας και των πελατών μας. Μέσα από τη σχέση αυτή μπορούμε να σχεδιάσουμε με λεπτομέρεια και να εφαρμόσουμε διαδικασίες πραγματικά εξειδικευμένες στις ανάγκες τους.

Η εμπειρία των 50 ετών μας, σε συνδυασμό με την ελεγκτική μεθοδολογία του παγκόσμιου δικτύου μας, που έχει παρουσία σε πάνω από 100 χώρες παγκοσμίως, εγγυώνται το επίπεδο αλλά και την συνεπή εφαρμογή των παρεχόμενων υπηρεσιών μας.