Φορολογικές & Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Φορολογικές λύσεις που συμπληρώνουν τη στρατηγική σας

Δύο είναι οι αρχές οι οποίες διέπουν την προσέγγισή μας στη φορολογία: (α) κανείς φορολογούμενος δεν πρέπει να πληρώσει περισσότερο φόρο από ότι του αναλογεί και (β) ο φορολογικός σχεδιασμός θα πρέπει να έχει συμπληρωματικό και όχι κυριαρχικό ρόλο στο στρατηγικό σχεδιασμό μιας επιχείρησης.

Το Φορολογικό τμήμα της Moore Stephens συμβουλεύει και δίνει λύσεις σε ένα ευρύ φάσμα νομικών και φυσικών προσώπων. Είμαστε γνωστοί όχι μόνο για την τεχνική αρτιότητα των συμβουλών μας αλλά και για τους μακροχρόνιους δεσμούς που αναπτύσσουμε με τους πελάτες μας. Αποκτώντας βαθιά κατανόηση των απαιτήσεων και των προβλημάτων τους είμαστε σε θέση να τους προσφέρουμε εξειδικευμένες συμβουλές στις επιχειρήσεις και τις οικογένειές τους.

Με τις συχνές αλλαγές των φορολογικών νόμων το ειδικευμένο μας τμήμα βοηθάει τους πελάτες μας να παραμένουν ενήμεροι σε όλες τις τελευταίες εξελίξεις και να αποφύγουν πιθανές παγίδες.


Τι μας κάνει διαφορετικούς

Σχέσεις

Η παροχή εξατομικευμένων λύσεων και συμβουλών προαπαιτεί τη βαθιά κατανόηση των δεδομένων εταιρικών και ατομικών. Το χτίσιμο μακροχρόνιων σχέσεων με τους πελάτες μας, αποτελεί τη βάση των υπηρεσιών μας και μας παρέχει την κατανόηση που χρειάζεται να έχουμε ώστε να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε τις συγκεκριμένες ανάγκες. Τα στελέχη μας είναι πάντοτε διαθέσιμα να συζητήσουν μαζί σας τα φορολογικά σας θέματα ώστε να έχετε πάντα τη γνώμη μας όποτε τη χρειάζεστε.


Εξατομικευμένες λύσεις

Αντιλαμβανόμαστε ότι οι απαιτήσεις και τα προβλήματα του κάθε πελάτη είναι μοναδικά και γι αυτό το λόγο εστιάζουμε σε εξατομικευμένες λύσεις και συμβουλές και δεν υιοθετούμε ενιαίες ή «προκατασκευασμένες λύσεις». Μπορούμε να δώσουμε εξειδικευμένες φορολογικές συμβουλές ανάλογα με τον κλάδο και τις ατομικές συνθήκες.


Ολοκληρωμένες συμβουλές

Το τμήμα μας απαρτίζεται από ειδικούς από όλους τους τομείς της φορολογίας όπως τη φορολογία φυσικών και νομικών προσώπων, ΦΠΑ, φόροι περιουσίας. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες βεβαιώνοντας ότι όλη η πληροφόρηση που έχουμε πάρει από εσάς έχει αξιοποιηθεί σε βάθος.


Συνέχεια

Βασική προϋπόθεση για την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών είναι να υπάρχει συνέχεια στην ομάδα που εξυπηρετεί τον πελάτη ώστε να διασφαλίζεται η κατανόηση των θεμάτων σας. Εκτιμούμε το αμοιβαίο όφελος από αυτή την συνέχεια και το οποίο κάνει τη σχέση πιο πολύτιμη καθώς περνάει ο καιρός και την επιδιώκουμε ενεργά.


Προσέγγιση λύσεων

Οι ολοκληρωμένες μας υπηρεσίες έχουν σκοπό να σας βοηθήσουν να αναπτυχθείτε μέσω προσεκτικών σχεδιασμών σε εταιρικό και ατομικό επίπεδο.

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

Φορολογική συμμόρφωση: οι συνεχόμενες αλλαγές στους φορολογικούς νόμους και τα αυστηρά πρόστιμα επιβαρύνουν τις επιχειρήσεις. Η διασφάλιση ότι είστε ενήμεροι για τις φορολογικές σας υποχρεώσεις αποτελεί το μεγαλύτερο στόχο των υπηρεσιών μας. Προσφέρουμε πλήρες φάσμα φορολογικών υπηρεσιών όπως η συμπλήρωση και κατάθεση φορολογικών δηλώσεων παρέχοντας σας τη διαβεβαίωση ότι οι δηλώσεις αυτές είναι τεχνικά σωστές. Η ετοιμασία της φορολογικής δήλωσης όμως είναι μόνο η αρχή καθώς μας βοηθά να εντοπίσουμε πιθανά προβλήματα και να τα συζητήσουμε μαζί σας.

Θέματα ΦΠΑ: ο ΦΠΑ είναι ένας πολύπλοκος φόρος ο οποίος επηρεάζει τις περισσότερες επιχειρήσεις και δεδομένης της φύσης του τα λάθη είναι πολύ σοβαρά με μεγάλες επιπτώσεις. Με τη συσσωρευμένη μας εμπειρία σε θέματα ΦΠΑ η ομάδα μας μπορεί να παρέχει συμβουλές που βοηθούν τις επιχειρήσεις να αποφύγουν τις πολλές παγίδες σε θέματα ΦΠΑ και λοιπών έμμεσων φόρων.

Φορολογικός σχεδιασμός: θεωρούμε πολύ σημαντικό να προσδιοριστούν οι φορολογικές επιπτώσεις κάθε επιχειρηματικής κίνησης. Έχουμε την εμπειρία να συμβουλέψουμε σε θέματα φόρων εισοδήματος, ΦΠΑ για μεγάλο εύρος επιχειρηματικών δραστηριοτήτων όπως αναδιοργανώσεις ομίλων ή μεταβίβαση επιχειρήσεων σε επόμενες γενιές. Έχοντας στενή συνεργασία μαζί σας, η προσέγγισή μας στο φορολογικό σχεδιασμό βεβαιώνει ότι όλα τα φορολογικά θέματα έχουν εξεταστεί και κάθε εύλογη προσπάθεια έχει γίνει για να αποφευχθούν φορολογικά προβλήματα. Το διεθνές μας δίκτυο μας διασφαλίζει ότι διεθνείς φορολογικές επιπτώσεις αντιμετωπίζονται έγκαιρα.

Εργοδοτικά θέματα: η ομάδα μας έχει εμπειρία να συμβουλεύει θέματα προσωπικών αμοιβών και να παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης μισθοδοσίας.
Διεθνείς λύσεις: η εταιρία μας έχει ισχυρή διεθνή παρουσία μέσω του Δικτύου της Moore Stephens International και μπορεί να συμβουλεύει για διαφορετικά θέματα που αφορούν διαφορετικές χώρες. Καθώς οι δραστηριότητες των πελατών αναπτύσσονται διεθνώς το δίκτυο μας μπορεί να τους συμβουλεύσει για όλα τους τα θέματα.

Προστασία πλούτου: η φορολογική νομοθεσία είναι πολύπλοκη και αλλάζει συχνά και έτσι είναι πολύ σημαντικό τα θέματά σας να συζητούνται τακτικά. Η ομάδα μας μπορεί να σας βοηθήσει να εντοπίσετε ενδεχόμενα προβλήματα ή ευκαιρίες και μπορεί να προτείνει δομές, οι οποίες έχουν σκοπό να προστατεύσουν την περιουσία σας.

Προληπτικοί έλεγχοι: είμαστε σε θέση να διενεργήσουμε φορολογικούς ελέγχους με τα ίδια κριτήρια των φορολογικών αρχών και να εντοπίσουμε προβλήματα προτού γίνουν σημαντικά. Η εμπειρία που έχουμε αποκομίσει από την εφαρμογή των φορολογικών πιστοποιητικών μπορεί να φανεί πολύ χρήσιμη ακόμα και σε εταιρίες που δεν υποχρεούνται σε έλεγχο από ορκωτό ελεγκτή.